fbpx

De kernwaarden van herstellenvanverslaving.nl

Openheid

Verslavingen gaan gepaard met isolement, schaamte, eenzaamheid en alles alleen willen doen. Geen hulp willen, of durven vragen en proberen over alles controle te houden. Met openheid bedoelen we dus: Open staan voor nieuwe inzichten, ideeën, normen, waarden. Maar ook zeker de controle durven los te laten en vertrouwen hebben in het proces van herstel.

Eerlijkheid

Een persoon die zegt dat hij/zij nooit liegt, die liegt! Alle mensen liegen wel eens en het hoeft natuurlijk niet perse erg, of schadelijk te zijn. Het probleem van het vertellen van leugens is voornamelijk dat je je eigen waanzin in stand houdt. Je liegt dus tegen jezelf. Mensen vertellen leugens omdat de realiteit te verbloemen. Zo ook verslaafden. Een verslaafde die liegt werkelijk over alles. Hoe laat hij/zij thuis was, waar het geld is gebleven, hoeveel hij/zij heeft gebruikt. Etc. etc. In een vroeg stadium omdat een verslaafde denkt controle te hebben over het gebruik en in een later stadium omdat iemand zich schaamt voor de realiteit. Misschien wel uit angst voor: afwijzing, of veroordeling. Wanneer je wilt herstellen van verslaving is 100 procent eerlijkheid vereist. Elke leugen die je vertelt is vergif voor je herstel.

Bereidwilligheid

Wanneer je wilt herstellen van verslaving is bereidwilligheid een vereiste. Met bereidwilligheid bedoelen we: de absolute wil voor een nuchter leven en alle suggesties aan te nemen, of uit te proberen die jouw persoonlijk begeleider jou aanreikt. Dat betekent niet dat je geen fouten mag maken en dat je leven binnen 6 maand weer volledig op de rit moet zijn. Jij de intrinsieke motivatie (wil van binnenuit) wij de tools en handvatten om dat te doen laten groeien.

Structuur

Voor ieder mens is een goede structuur belangrijk, dit zorgt voor rust en overzicht door de dagen heen. Voor een verslaafde in (pril) herstel, helemaal! Een verslaafde in gebruik plant zijn dagen niet in en is alles veel te vrijblijvend. Planning = key zeggen we wel eens. Samen met je begeleider ga je uitzoeken wat voor jou een gezonde en haalbare structuur en planning is, om te voorkomen dat je in nieuwe obsessies schiet van bijvoorbeeld: sport, of werk. Het is goed en helpend om je planning op te schrijven. Waarom is dit goed? Een schema in je hoofd kan te makkelijk aangepast worden door je verslaafde hersenen. Het schema opschrijven terwijl het rationele deel van je hersenen de controle heeft (en dit het schema volgen), zorgt ervoor dat je doet wat je moet doen (rationele hersenen) in plaats van wat je wil doen (verslaafde hersenen). Zwart-wit gezegd is het zo dat wanneer je je 100 procent aan je planning weet te houden en daar staat geen gebruik op. Je ook niet kunt terugvallen. Doen wat je opschrijft!

Zingeving

Het woord klinkt misschien wat zweverig, maar betekent niets meer dan een betekenis vol leven binnen jouw mogelijkheden. Je bent net gestopt, of wilt graag stoppen met gebruik. Daardoor is er heel veel tijd vrij gekomen. Je was misschien wel 24/7 met je verslaving bezig. Dus niet alleen het gebruik, maar ook het verkrijgen, en het herstellen van het gebruik horen bij je verslaving. Je moet dus enorm veel tijd weten op te vullen met zinvolle en gezonde dingen. Dat is een hele klus, dus daar gaan we je bij helpen. Een goede en gezonde dag-invulling, hobby’s, sport, verbinding met anderen, (vrijwilligers)werk, bezoek aan zelfhulpgroepen, huishouden, administratie. Etc. etc.

Actie

Het lijkt wat op bereidwilligheid, maar is toch een tikkeltje anders. In de kern is een verslaving het vluchten en vermijden van de realiteit. Daar komt uitstel gedrag weer uit voort. Uitstelgedrag = verslavingsgedrag. Aangezien je alles het tegenovergestelde moet doen ten opzichte van je verslavingstijd moet je dus in de actie. Alles waar je weerstand (vermijden/uitstellen) bij voelt, moet je dus aanpakken. Net als bij je planning. Doen wat je moet doen (rationele hersenen) in plaats van wat je wilt doen (verslaafde hersenen). Je gaat er dus als het ware tegenin. Op het moment dat je gaat ervaren dat je over die eerste (spreekwoordelijke) hoge drempels heen bent. Blijken al je angsten (gedachten) in de praktijk wel mee te vallen. Uiteraard helpen we jou bij dit proces. In de praktijk kan dit dus van alles zijn. Moeilijke gesprekken, angsten om te spreken, sporten, instanties benaderen, gezond koken. Etc. etc.

Het lijkt misschien op een hele opgave, maar laat je niet uit het veld slaan. Wanneer je beschikt over de bereidheid om dingen aan te pakken ben je op de juiste weg. Uiteraard gaan wij je helpen met de tools en handvatten om dit vorm te geven. Die jij vervolgens gaat toepassen. Herstellen van verslaving kan echt!

Meer informatie? Neem gerust contact op!