fbpx

Invloed van alcohol en drugs op het werk

Alcohol- en drugsgebruik kunnen een slechte invloed hebben op het werk. Daarbij hoeft de alcohol of drugs niet tijdens of op het werk gebruikt te worden, maar kan het gebruik buiten werktijden ook van invloed zijn op de werknemer. De invloed van alcohol en drugs op het werk zijn bijvoorbeeld zichtbaar door middel van

  • het ziekteverzuim
  • de ongevallen die voorkomen op het werk
  • een verminderde productiviteit van de gebruiker
  • het geleverde werk is van een mindere kwaliteit.

Daardoor kan de invloed van alcohol en drugs op het werk zichtbaar worden. Voor de veiligheid van de werknemer zelf, maar ook van zijn of haar collega’s, kan het gebruik een groot probleem worden. Daarom is het goed om in dit soort gevallen snel te handelen. Maak de invloed van alcohol en drugs op het werk bespreekbaar, maar zorg ook voor de juiste hulp wanneer het gebruik zorgelijk of een probleem wordt. HerstellenVanVerslaving.nl helpt hier graag bij!

Zakelijke interventie na alcohol- of drugsgebruik op het werk

Bij een vermoeden van hinderlijk gebruik of een verslaving kan een zakelijke interventie nodig zijn. Want een verslaafde zal zelf nooit het probleem zelf toegeven of herkennen. Daarom biedt HerstellenVanVerslaving.nl een ervaringsdeskundige verslavingscoach die hierbij kan helpen. Door middel van een zakelijke interventie hebben wij als doel om de werknemer zijn probleem in te zien en te veranderen. Dankzij een zakelijke interventie kan de werknemer in de beweging komen om zijn of haar gedrag te verbeteren en op het gebruik te gaan letten of er helemaal mee te stoppen. Een interventie is voor iedereen geschikt en wanneer nodig kan er ook een traject gestart worden bij HerstellenVanVerslaving.nl. Interesse of meer weten? Neem dan contact met ons op!

Wettelijke plicht bij gebruik van drugs of alcohol op het werk

Naast de afspraken die gemaakt zijn binnen het bedrijf zelf over het gebruik van alcohol en drugs op het werk, is er ook een wettelijke plicht waaraan gehouden moet worden. In zowel de ArboWet als in de WegenVerkeersWet wordt er gesproken over het gebruik van drugs en alcohol, maar dat heeft ook betrekking op het gebruik van drugs en alcohol op het werk.

Artikel 11 van de ArboWet

Elke medewerker wordt verplicht om zorg te dragen voor de gezondheid, welzijn en veiligheid van de werkplek en werkomgeving. Dit geldt voor zowel zichzelf als voor zijn of haar collega’s. Wanneer er gevaren op het gebied van veiligheid en gezondheid geconstateerd worden, dan moet dit gemeld worden bij een leidinggevende. Hieronder valt dus ook het gebruik van drugs of alcohol op het werk.

Artikel 8 van de WegenVerkeersWet

Het rijden onder invloed van teveel alcohol of andere stoffen die het rijgedrag beïnvloeden, denk aan medicijnen of drugs, is verboden. Stapt iemand na de gezellige bedrijfsborrel achter het stuur met teveel alcohol op? Dan moet hier een melding van worden gemaakt of moet diegene worden aangesproken op zijn of haar gedrag. Diegene brengt zichzelf en anderen in gevaar door het alcoholgebruik.

Zakelijke interventie binnen jullie bedrijf

Is het gebruik van een werknemer zorgelijk of levert dit problemen? Of is er een vermoeden van gebruik? Dan kan een zakelijke interventie de juiste stap zijn. Want drugs en alcohol op het werk kan in meerdere opzichten gevaarlijk zijn. Daarom moeten hiervoor de juiste stappen op tijd gezet worden. Wanneer een zakelijke interventie gewenst is, dan kan HerstellenVanVerslaving.nl hierbij helpen. Voordat de interventie plaatsvindt kunnen wij een intake- of kennismakingsgesprek plannen om het een en ander te bespreken. Daarnaast kunnen wij ook de familie in het proces betrekken wanneer dat gewenst is.

Wanneer er één of meerdere van de eerder genoemde indicaties herkenbaar zijn, neem dan contact met ons op. Want het probleem zal zichzelf niet oplossen, maar alleen maar erger worden. Dankzij goede herstelbegeleiding zorgen wij ervoor dat de werknemer er niet alleen voor staat, maar de begeleiding krijgt die nodig is om zo snel mogelijk te herstellen en weer mee te werken. Hoe eerder wij betrokken worden, hoe sneller het herstel zal gaan. Neem daarom tijdig contact met ons op en maak een afspraak!

Interventie bij verslaving

Bij een interventie hebben we als doel om de verslaafde in beweging te krijgen en hulp te accepteren. Jullie hebben waarschijnlijk al van alles geprobeerd en zitten met de handen in het haar. Jullie dierbare wil maar niet inzien dat hij of zij een probleem heeft. Ontkent waarschijnlijk het probleem of bagatelliseert het. Van hulp zoeken is al helemaal geen sprake. Dan kan een interventiecoach van Verslavingscoach Twente uitkomst bieden. Een interventie bij verslaving is voor iedereen geschikt en het voordeel is dat er voor de dag van interventie al veel zaken geregeld zijn, waardoor een opname of ambulant traject vrijwel direct kan starten. De interventionist zal een duidelijk advies geven over wat hem het beste lijkt.

“De bodem hoeft niet bereikt te worden voordat hulp wordt aanvaardt”

Doel van een interventie bij verslaving

Bij een interventie bij verslaving hebben we als doel om hem of haar in beweging te krijgen en hulp te accepteren. Dit doen we met liefde en compassie, maar wel met een duidelijke boodschap van de aangerichte schade.

Verslaving wordt ook wel eens een familieziekte genoemd, omdat niet alleen de verslaafde lijdt, maar ook de mensen om hem of haar heen. Daarom hebben we bij Verslavingscoach Twente een effectief familieprogramma opgenomen in het interventieprogramma. Op deze manier kunnen we de familie meer leren over verslaving, herstel en wat te doen bij een terugval. De oorzaak van een verslaving kan liggen in de omgeving, de omstandigheden waarin iemand is opgegroeid of dat het genetisch is bepaald (erfelijk).

Wanneer jullie na een vrijblijvend kennismakingsgesprek hebben besloten om een interventie aan te vragen zal het traject van onze interventiecoach starten. Dit kan in sommige gevallen langer duren doordat er veel moet worden geregeld met werk, instanties of politie en justitie. Jullie interventiecoach houdt jullie wekelijks op de hoogte en jullie worden zelf ook intensief betrokken bij de interventie.

“85% aanvaardt direct hulp bij een interventie”

Gebruikte modellen door de interventiecoach

Wij maken bij Verslavingscoach Twente gebruik van een combinatie van twee theoretische modellen.

1. Arise® model intervention
In dit model worden familieleden en overige direct betrokkenen onderdeel van een gezamenlijke aanpak. De interventie is een geleidelijk proces van respectvolle, zachte familievergaderingen, die jouw dierbare naar een passende behandeling en herstel leidt. Jouw dierbare wordt uitgenodigd om vanaf het begin deel te nemen aan het proces zonder verrassingen. Dit allemaal vanuit liefde en respect. Deze interventiemethode betreft een langer traject en zal verspreid zijn over een aantal weken of maanden.

2. Johnson model intervention
Ook wel ‘Confrontational Intervention” genoemd. Hier staat centraal dat een verslaafd persoon niet alles kwijt hoeft te zijn of een dieptepunt moet bereiken om hulp te vragen. Door de verslaafde persoon te confronteren met de dierbaren én duidelijk te maken wat er gebeurt als ze de hulp niet aanvaarden, overtuigen we samen met jou/jullie de verslaafde persoon om de hulp aan te nemen.

Meer informatie? Neem gerust contact op!