fbpx

Verslaving op de werkvloer. Hoe nu verder?

Iedereen kan te maken krijgen met een verslaving, inclusief jouw werknemers. Het is mogelijk dat ze al een verslaving hebben, zoals een alcohol-, cannabis- of gokverslaving. Als we kijken naar de beroepsbevolking in Nederland, heeft ongeveer 10% te maken met verslavingsproblemen. Van deze groep zit 5% diep verstrikt in de verslaving, waardoor ze (bijna) niet meer kunnen functioneren. Onopgemerkt kunnen veel bedrijven en organisaties dus hinder ondervinden van verslaving. Verslaving is namelijk een ernstig onderschat probleem met potentiële negatieve gevolgen voor een organisatie. Als een werknemer verslaafd is en er sprake is van verslaving op de werkvloer, wil je hier natuurlijk over praten en de werknemer helpen. Maar wat kan een bedrijf doen? In deze blog bespreken we enkele maatregelen die een bedrijf kan nemen om verslaving op de werkvloer te voorkomen.

Hoe kun je verslaving op de werkvloer voorkomen?

Om verslaving onder werknemers te voorkomen, is het belangrijk om te kijken naar preventiemogelijkheden. Voorkomen is immers beter dan genezen. Het implementeren van een goed beleid binnen de organisatie of het bedrijf is daarom een effectieve preventieve maatregel. Denk hierbij aan de volgende aspecten in het beleid:

  • Voorlichting, bewustwording, signalering en beschikbare hulp: Welke initiatieven worden er genomen om medewerkers voor te lichten, bewustzijn te creëren, vroegtijdige signalen te herkennen en ondersteuning te bieden?
  • Gedragsregels omtrent middelengebruik: Wat is toegestaan binnen het bedrijf of de organisatie? Wordt er bijvoorbeeld alcohol geschonken tijdens bedrijfsborrels of hanteert men een zerotolerancebeleid?
  • Begeleiding en uitvoering van werk bij verslaving: Wat zijn de afspraken en ondersteuningsmogelijkheden voor een verslaafde werknemer? Hoe wordt het werk uitgevoerd en begeleid in deze situatie?
  • Ernst van verslaving en consequenties: Tot welke mate van verslaving wordt er binnen de organisatie gesproken over sancties, zoals een loonstop of zelfs ontslag van de verslaafde werknemer?

Een helder beleid zorgt voor duidelijkheid en zichtbaarheid binnen de organisatie of het bedrijf. Het is tevens belangrijk om draagvlak te creëren voor het opgestelde of nog op te stellen beleid. Het betrekken van medewerkers bij het opstellen van het beleid, direct of indirect via een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, bevordert het draagvlak. Door draagvlak te hebben, wordt de kans op daadwerkelijk middelengebruik binnen de organisatie of het bedrijf aanzienlijk verminderd.

Werknemer verslaafd? Wat zijn de gevaren van een verslaving op de werkvloer?

Wanneer je merkt dat een werknemer mogelijk een verslaving heeft, is het essentieel om actie te ondernemen. Een verslaving heeft niet alleen schadelijke gevolgen voor de werknemer zelf, maar kan ook andere werknemers en mensen in gevaar brengen. Vooral in situaties waarbij er wordt gewerkt met grote machines of gevaarlijke stoffen, kan een verslaafde werknemer door zijn of haar verminderde focus een ongeluk veroorzaken. Enkele indicatoren die kunnen wijzen op een verslaving zijn:

  • Frequente ziekteverzuim of fysieke klachten.
  • Onverklaarbare ongevallen op het werk.
  • Regelmatig te laat komen of vroegtijdig vertrekken.
  • Een verwarde of afwezige indruk tijdens het werk.
  • Sterke stemmingswisselingen, variërend van extreme euforie tot diepe neerslachtigheid.

Aangezien verslaving een ziekte is, is het raadzaam om de bedrijfsarts zo snel mogelijk bij het proces te betrekken. De bedrijfsarts is de enige professional die advies mag geven over werk en ziekte. Kortom, het is belangrijk om een goed beleid te hebben, draagvlak te creëren onder werknemers, de gevaren van verslaving op de werkvloer te erkennen en de bedrijfsarts in te schakelen wanneer een werknemer verslaafd is.

Herstellenvanverslaving.nl kan de werknemer ook helpen!

Dankzij onze ervaringsdeskundigen begrijpen wij als geen ander wat er speelt bij een verslaafde werknemer. Verslaving is een complexe ziekte die veel schade kan aanrichten. Door middel van een interventie kan de aangeboden hulp geaccepteerd worden en kan het herstelproces direct van start gaan. De herstelbegeleiding is gebaseerd op onze kernwaarden. Als bedrijfseigenaar of leidinggevende wil je wellicht eerst het proces bespreken of de mogelijkheden verkennen. Neem in dat geval contact op met HerstellenVanVerslaving.nl. Met professionele hulp en begeleiding kan jouw werknemer weer een leven zonder verslaving leiden, waardoor werk en andere activiteiten weer opgepakt kunnen worden. Vermoed je dat een werknemer verslaafd is of dat er sprake is van verslaving op de werkvloer? Schakel dan de juiste hulp in. Herstellen van Verslaving staat klaar om te helpen!