fbpx

Waarom een interventie uitvoeren?

Wanneer iemand een verslaving heeft, dan maakt diegene meer kapot dan hij/zij denkt. Want een verslaving raakt niet alleen de verslaafde zelf, maar alle mensen om diegene heen. Maar waarom zal je een interventie willen uitvoeren? Door een interventie wil je de verslaafde in beweging brengen om de slechte gewoontes aan de kant te zetten en te bouwen aan een leven zonder verslaving. Door een interventie in te zetten is het doel om erger te voorkomen. Want een verslaafde zal zelf pas hulp inschakelen wanneer hij/zij alles heeft verloren. Uiteraard wil je het niet zover laten komen en dit voorkomen. Waarom een interventie uitvoeren? Om de verslaafde te helpen en in te zien dat dit zo niet langer door kan gaan. Daarnaast een helpende hand bieden om een leven zonder verslaving weer op te pakken. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Wat is een interventie?

Waarom een interventie wordt uitgevoerd is nu duidelijk, maar misschien is het goed om dieper in te gaan op; wat is een interventie? Bij een interventie wordt er hulp ingeroepen van een verslavingsdeskundige om een familielid, vriend, werknemer of collega met zijn of haar verslaving te confronteren. Daarbij is het uiteindelijke doel dat de hulp geaccepteerd wordt en dat de verslaafde een hersteltraject begint om van zijn of haar verslaving af te komen. Hoewel een verslaafde vaak de verslaving zal ontkennen en of verborgen houden. Daarom kan het lastig zijn om diegene in beweging te krijgen en de boodschap binnen te laten komen. Voordat de verslaafde alles verliest wat hij of zij in het leven heeft, kan een interventie de stap in de juiste richting teweegbrengen. Wat is een interventie? Een gesprek dat samen met een professionele verslavingsdeskundige wordt ingepland om de verslaafde de aangeboden hulp te laten accepteren en het hersteltraject te laten beginnen.

Hoe werkt een interventie?

Voordat het gesprek plaatsvindt, zit er nog wel een voorbereiding richting dat gesprek. Maar hoe werkt een interventie? Een interventie plannen bestaat uit een aantal stappen die doorlopen moeten worden, voordat het gesprek en de behandeling kunnen beginnen.

  • Een intakegesprek: er wordt allereerst een gesprek gepland met de mensen die de interventie aanvragen. Daarbij wordt onder andere besproken hoelang de verslaving al speelt en welke invloed dit heeft op de omgeving.
  • Het plannen van de interventie: hoe en wanneer zal de interventie plaatsvinden. Op welke manier wordt deze interventie vormgegeven en in welke (veilige) omgeving wordt dit gepland.
  • Voorbereiding: de interventionist bereid de interventie goed voor om de kans van slagen zo hoog mogelijk te maken. Doet verschillende interviews met familie, legt contacten met verslavingszorginstellingen, de huisarts. Helpt familie bij het schrijven van goede impactbrieven.
  • Het plegen van een interventie: de verslavingsdeskundige of interventionist zal samen met de aanvrager(s) de dierbare confronteren met de verslaving en alle gevolgen van dien. Daarbij is het doel dat de verslaafde overtuigd raakt om de geboden hulp te accepteren en zijn of haar leven te verbeteren.
  • Behandeling en nazorg: na de interventie kan vaak de behandeling direct starten, dit kan in een kliniek of ambulante zorg zijn. Na de behandeling wordt er door nazorg de kans op terugval beperkt gehouden.

Een interventie plannen? Herstellen van Verslaving helpt graag!

Wanneer een dierbare verslaafd is, dan raakt jou dit ook als persoon. Daarom wil je graag diegene helpen en hulp bieden. Onze begeleiding is gebaseerd op onze kernwaarden. Dankzij deze kernwaarden kunnen wij het behandelingstraject tot een goed einde brengen. Want als de bereidheid er is, dan ben je al op de juiste weg. Samen met de verslavingsdeskundige wordt er gewerkt aan het bereiken van een leven zonder verslaving. Dankzij de juiste begeleiding en een goede nazorg wordt de kans op een terugval kleiner. Heb jij een verslaving? Of heeft een naaste van jou een verslaving en wil jij graag een interventie plannen? Neem dan contact op met HerstellenvanVerslaving.nl. Onze specialisten staan voor je klaar en helpen je graag.

Let op: een goede interventie uitvoeren vergt voorbereiding en de juiste kennis. Vraag hier hulp bij om de kans van slagen zo hoog mogelijk te maken. Voor een ‘snelle’ interventie ben je bij ons niet aan het juiste adres.