fbpx

Alcoholverslaving bij jongeren

Dat alcohol effect heeft op het lichaam, dat weet iedereen wel. Daarnaast is het ook bekend dat overtollig gebruik van alcohol slechte impact heeft op het lichaam. Vooral voor jongeren kan een alcoholverslaving vergaande gevolgen hebben. Want een alcoholverslaving bij jongeren kan de ontwikkeling van het lichaam en de hersenen tegengaan. Door alcoholgebruik ontstaat er gezondheidsschade, maar zorgt het ook voor alcoholproblemen op latere leeftijd.

Jongeren drinken omdat ze het gezellig vinden of omdat ze bang zijn om uitgesloten te worden. Hierdoor kan een alcoholverslaving bij jongeren ontstaan. Om ervoor te zorgen dat er minder jongeren een kans hebben op een alcoholverslaving is goede alcohol preventie en educatie nodig. Wanneer er toch een verslaving tot stand komt, dan is een vroege interventie van belang. Over deze onderwerpen hieronder meer!

Alcohol preventie voor jongeren

Wanneer we kijken naar alcohol preventie, dan omvat dat alle interventies en maatregelen die zich richten om het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen en de daarbij horende ziekten en gezondheidsproblemen te vermijden. Bij alcohol preventie worden er vaak vier doelgroepen gehanteerd.

 1. Universele alcoholpreventie: bevorderen en beschermen de gezondheid van de algemene bevolking. Bijvoorbeeld het beperken van de beschikbaarheid van alcohol.
 2. Selectieve alcoholpreventie: richten op groepen die een verhoogd gezondheidsrisico lopen door alcoholgebruik. Bijvoorbeeld jongeren, zwangere vrouwen en medicijngebruikers.
 3. Geïndiceerde alcoholpreventie: mensen met beginnende klachten van overmatig of problematisch alcoholgebruik. Doel om verdere gezondheidsschade voorkomen. Hierbij kan een vroegtijdige interventie met aansluitend een hulpprogramma van groot belang zijn.
 4. Zorg gerelateerde alcoholpreventie: Hierbij hebben mensen een alcoholverslaving of zijn er gezondheidsklachten door gebruik van alcohol. Het actief behandelen van de verslaving valt onder deze vorm van alcohol preventie.

Om ervoor te zorgen dat een alcoholverslaving onder jongeren minder voor komt is het nodig om zo vroeg mogelijk met de preventie en educatie hierover te beginnen. Door in een vroeg stadium de jongeren op de hoogte te brengen van het gevolg van alcoholgebruik wordt de kans op een verslaving minder.

Educatie alcoholverslaving jongeren

Door de voorlichting van alcoholgebruik worden jongeren op de hoogte gebracht van de effecten en de verschillende stadia van het alcoholgebruik. Educatie over alcoholverslaving is daarom een goede manier om de alcoholverslavingen tegen te gaan of de kans daarop te verkleinen. Daarvoor zijn er verschillende voorlichtingsprogramma’s die bijvoorbeeld op scholen gehouden kunnen worden. Daar investeert de overheid ook in, om op deze manier veel jongeren te bereiken. Daarnaast zijn er ook diverse landelijke massamediacampagnes die ingezet worden om het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • NIX18-campagne: de sociale norm promoten dat er voor de 18e jaar niet gedronken wordt.
 • BOB-campagne: alcohol en verkeer gaan niet samen, deze norm wordt gepromoot met de BOB-campagne. Drink daarom niet als je de weg nog op moet.
 • Dranquilo-campagne: het is geen probleem als je niet of minder alcohol drinkt en daardoor val je niet buiten de groep als je niet meedrinkt. De angst om buitensluiting te verminderen.
 • IkPas-campagne: tijdelijk niet drinken om de gewoontepatronen te doorbreken. 40 dagen geen druppel alcohol drinken.

Interventie alcohol gebruik bij jongeren of ouderen

Natuurlijk kan niet elke alcoholverslaving tegen worden gehouden. Want er zijn zoveel invloeden die een persoon krijgt die impact hebben op het gedrag en het alcoholgebruik. Daarom kan een alcoholverslaving bij jongeren of ouderen ontstaan. Dan is het belangrijk dat er een interventie over het alcoholgebruik plaatsvindt. Daarmee wordt de verslaafde geconfronteerd met de schade die er wordt aangericht bij zichzelf, maar ook zijn naasten om hem of haar heen. Hierbij geldt uiteraard, hoe eerder de interventie plaatsvindt, hoe groter de kans op een sneller herstel is. Herstellen van Verslaving helpt graag bij de interventie over alcohol en kan daarna direct helpen met herstelbegeleiding. Dankzij de interventie en de herstelbegeleiding kunnen wij:

 1. De motivatie voor gedragsverandering vergroten
 2. De verslaving van het drinken van alcohol onder controle krijgen
 3. De kans op het terugvallen in de oude gewoonte voorkomen

Ben jijzelf verslaafd of is een naaste verslaafd aan alcohol? Neem dan contact op met Herstellen van Verslaving en maak een afspraak. Dan bespreken wij de mogelijkheden en zullen snel een traject voor herstelbegeleiding opzetten. Want een leven zonder de alcoholverslaving is dichterbij dan gedacht wordt!