fbpx

De verschillende stadia van alcoholverslaving en de weg naar herstel

Alcohol is voor velen een sociaal genotmiddel, een manier om te ontspannen na een lange dag of om iets om een speciale gelegenheid te vieren. Maar voor sommigen wordt wat begint als een onschuldige gewoonte al snel een verwoestende reis door de duistere wereld van alcoholverslaving. Voor iedereen is de reis naar alcoholverslaving anders, maar verloopt vaak in verschillende stadia, elk met zijn eigen kenmerken en uitdagingen. In deze blog nemen we je mee door de verschillende fases van alcoholverslaving. Daarnaast is alcoholverslaving niet het einde, want er is altijd hoop voor herstel. Daarom zijn er ook twee fases na alcoholisme, namelijk de fases van herstel. Lees snel verder en kom achter de verschillende fases van alcoholverslaving.

Stadium 1: beginfases van alcoholisme

Hoewel voor iedereen de weg naar een alcoholverslaving anders kan zijn. Worden hieronder de fases van alcoholisme in het algemeen beschreven. De beginfase van alcoholisme kan heel onschuldig lijken, maar mensen die vatbaar zijn voor verslavingen kunnen al snel een alcoholverslaving opbouwen. Over het algemeen zal de beginfase bestaan uit twee stadia van alcoholverslaving. Daarbij begint het bij experimenteel gebruik en schakelt dit over naar regelmatig gebruik.

Fase 1: Experimenteel gebruik

Het begint vaak met experimenteel gebruik. In deze fase wordt alcohol uit nieuwsgierigheid of door groepsdruk uitgeprobeerd. Daarbij kan het zijn dat degene die begint met gebruik er graag bij wilt horen of benieuwd is naar de smaak/het effect van alcohol. Daarnaast kan het zijn dat ze alleen tijdens sociale gelegenheden drinken en geen tekenen van verslaving vertonen. Dit stadium lijkt onschuldig, maar het is waar de beginselen van een alcoholverslaving plaatsvinden.

Fase 2: Regelmatig gebruik

Na het experimentele stadium komt regelmatig gebruik. Mensen beginnen alcohol steeds vaker en meer te drinken tot wel enkele keren per week. Omdat het vaak wordt gezien als een manier om te ontspannen of stress te verminderen is het in deze fase vaak nog lastig om een alcoholverslaving te herkennen. Want op dit punt kan het nog steeds binnen de sociale norm vallen, maar de frequentie van het drinken begint toe te nemen.

Stadium 2: Alcoholisme wordt een probleem

Nadat het experimenteel gebruik is over gegaan naar regelmatig drinken, dan kan het alcoholgebruik overgaan naar een alcoholverslaving. De volgende fases van alcoholisme worden daarom ook steeds erger. Totdat de gebruiker uiteindelijk de controle gaat verliezen en zich aan de alcohol gaat vasthouden. Doordat deze fases erger worden is een alcoholverslaving ook beter te herkennen. Wil je meer weten over waarom alcohol verslavend is? Volg dan de link naar ons andere blog!

Fase 3: Probleemdrinken

Wanneer ben je verslaafd aan alcohol? Dat kan een vraag zijn waar jij mee zit. Bij probleemdrinken is een stadium bereikt, waarin de eerste tekenen van problemen zichtbaar worden. Mensen kunnen meer drinken dan ze van plan waren. Daarnaast zullen zij hun verantwoordelijkheden verwaarlozen of zelfs in moeilijke situaties terechtkomen als gevolg van hun drinkgedrag. Dit is het punt waarop vrienden en familie vaak bezorgd beginnen te worden, omdat de alcoholverslaving voor de mensen om de gebruiker heen zichtbaar gaan worden. In dit stadium is het goed om voorzichtig in gesprek te gaan met de probleemgebruiker/verslaafde. Hoe eerder het probleem wordt aangekaart hoe meer kans op een sneller herstel.

Fase 4: Afhankelijkheid en tolerantie

Nadat het probleemdrinken verder vordert, dan zal de overgang naar afhankelijkheid en tolerantie inzetten. Daarbij wordt dit punt vaak als een cruciaal keerpunt gezien, want zwaar drinken wordt nu steeds vaker de norm voor de verslaafde. Want het lichaam raakt gewend aan de aanwezigheid van alcohol en begint meer te verdragen. Hierdoor moet er steeds meer gedronken worden om hetzelfde gevoel als voorheen te krijgen. Het verlangen naar alcohol wordt sterker en het wordt steeds moeilijker om te stoppen met drinken. Door deze ontwikkeling zal er alleen maar meer en vaker gedronken worden, totdat de volgende fase aanbreekt.

Fase 5: Verlies van controle

In dit stadium verliezen mensen de controle over hun drinkgedrag. Ze kunnen niet stoppen met zwaar drinken, zelfs als ze dat zouden willen. Daarom blijven ze doorgaan ondanks de negatieve gevolgen en de waarschuwingen die ze wellicht krijgen van vrienden, familie of andere relaties. Daardoor gaan relaties eronder lijden, werkprestaties zullen verslechteren en de gezondheid begint te verslechteren en zal achteruitgaan. Dit is het moment waarop een alcoholverslaving vaak volledig tot bloei komt. Bij het bereiken van dit stadium van alcoholverslaving is vaak een interventie nodig om de hulp te accepteren en aan het herstel te beginnen. Herstellen van Verslaving biedt herstelbegeleiding en kan deze interventie aanbieden met een intensief hersteltraject.

Stadium 3: Laatste fase van alcoholisme

Tijdens de laatste fase van alcoholisme is het alcoholgebruik al ver gevorderd en spelen er al verschillende problemen op bijvoorbeeld financiële gebieden. Daarbij komen er ook steeds vaker gezondheidsproblemen, maar ook psychische problemen bij. Doordat dit maar door blijft ontwikkelen zal uiteindelijk het dieptepunt worden bereikt. Dan zit de verslaafde vaak helemaal aan de grond en ziet hij of zij geen enkele uitweg meer.

Fase 6: Gezondheidsproblemen

Langdurig en zwaar alcoholgebruik heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid. Door zwaar drinken kunnen mensen gaan lijden aan leverproblemen, geheugenverlies, depressie en andere psychische aandoeningen. Het risico op ongevallen en letsel als gevolg van dronkenschap is ook veel hoger in deze fase van alcoholisme dan in de andere fases. Zwaar drinken zal blijven aanhouden en

Fase 7: Het dieptepunt van alcoholisme

Het dieptepunt van alcoholverslaving is een plaats van totale verwoesting. Het kan gepaard gaan met verlies van werk, vrienden, familie en zelfrespect. Daarnaast kunnen verslaafden dakloos worden, in de gevangenis belanden of ernstige medische problemen krijgen. Het is vaak op dit punt dat de realiteit van alcoholverslaving volledig doordringt. Zonder hulp kunnen de verslaafden hier niet uit komen en zullen ze uiteindelijk ten onder gaan door de verslaving. In dit stadium is het nodig om gespecialiseerde hulp in te schakelen voor de verslaafde.

Stadium 4: De weg naar herstel inzetten

Gelukkig is een alcoholverslaving niet het einde. Ook in de laatste fase van alcoholisme is er nog een weg terug naar een leven zonder een verslaving. Hoewel dit een lange weg is, is het niet nodig om deze weg alleen te bewandelen. Want de specialisten van Herstellenvanverslaving.nl zullen je bijstaan tijdens het gehele traject. Je wordt begeleid door ervaringsdeskundigen. Hierdoor weten zij wat jij meemaakt en hoe dit voelt. Daardoor kun jij op een goede manier worden geholpen en werken aan jouw weg naar herstel.

Fase 8: Herstel en behandeling

Gelukkig is er altijd hoop op herstel, zelfs na het dieptepunt. Herstel begint met de erkenning van het probleem en de wil om te veranderen. Door een interventie kunnen de problemen en de nood tot hulp onder ogen worden gezien. Nadat de hulp wordt geaccepteerd kan er vaak direct gestart worden. Naast dat jij aan de slag gaat met jouw weg naar herstel kunnen jouw vrienden en familie jou daar ook bij helpen. Door de lange en moeizame weg te gaan samen met gespecialiseerde hulp en jouw vrienden en familie is het mogelijk om het einde te halen. Hierdoor kun jij ook weer een leven gaan leiden zonder alcoholverslaving.

Fase 9: Risico op terugval en terugvalpreventie

Zelfs na herstel is het risico op terugval aanwezig, dit zal altijd blijven hangen en een risico zijn. Terugvalpreventie is een essentieel onderdeel van het herstelproces. Het omvat het aanleren van coping-strategieën, het vermijden van triggers en het opbouwen van een sterk ondersteuningssysteem. Wanneer jij deze strategieën en andere zaken hebt aangeleerd is de kans op terugval enorm verkleind. Ook hierbij is het goed om jouw vrienden en familie te betrekken. Want hierdoor weten zij ook hoe zij kunnen bijdragen om terugval te verkleinen.

Herken jij jezelf of iemand anders in de fases van alcoholisme? Schakel hulp in!

Alcoholverslaving is een complexe reis met verschillende stadia, variërend van experimenteel gebruik tot dieptepunt en herstel. Daarbij is het belangrijk om te begrijpen dat verslaving een ziekte is die behandeling en ondersteuning vereist. Als jij of iemand die je kent worstelt met een alcoholverslaving, zoek dan onmiddellijk gespecialiseerde hulp. Herstel is mogelijk, echter is het niet mogelijk om dit alleen te doen. Daarnaast begint het met de moed om de eerste stap te zetten naar het onder ogen zien van de probleem en het accepteren van hulp. Daarmee zet je de eerste stap naar een gezonder en nuchter leven. Wil jij graag herstelbegeleiding? Dat doen wij aan de hand van onze kernwaarden. Wil jij graag meer weten over het traject? Wil jij eens in gesprek gaan over de mogelijkheden? Neem dan eenvoudig contact op met Herstellenvanverslaving.nl en wij gaan graag het gesprek aan en helpen je met al jouw vragen!