fbpx

Stigma en verslaving

Tegenwoordig bestaan er nog steeds veel misverstanden en vooroordelen in de samenleving over verslaving. Vooroordelen zoals; verslaafd worden is je eigen schuld of ze doen het zichzelf aan, zorgen ervoor dat verslaafden vaak afgewezen, gemeden en buitengesloten worden. Hierdoor heeft iemand die verslaafd is niet alleen last van de gevolgen van de verslaving, maar ook van de vooroordelen die anderen over hen hebben. Dit wordt ook wel stigmatisering genoemd. Want wat is stigma? Stigma is een negatief sociale stempel. Hierdoor wordt de manier waarop mensen naar zichzelf kijken aangetast, maar ook de manier waarop zij gezien worden. Zoals bij verslaving hangt er vaak een beeld van; eens verslaafd, altijd verslaafd. Ook wordt er gebrek aan wilskracht en motivatie verweten, omdat ze niet van de verslaving afkomen. Het stigma van verslaving heeft verdere gevolgen voor de verslaafde, hierover meer in de volgende alinea.

De negatieve invloed van het stigma van verslaving

Hierboven werd uitgelegd wat het stigma is en wat stigma en verslaving met elkaar te maken hebben. Helaas heeft het stigma wat bestaat over verslaving negatieve invloed op een verslaafde. Want mede door het stigma is het voor hen vaak lastig om hulp te zoeken, omdat de verslaafden zich schamen of bang zijn om afgewezen te worden. Terwijl verslaving een ziekte is en het iedereen kan overkomen. Daarnaast doet een verslaving veel met je leven. Doordat je zelf de controle verliest kom je alleen maar in meer problemen terecht en lijkt de weg terug helemaal verdwenen. Echter stopt het stigma veel verslaafden om hulp te zoeken. Daarnaast ervaren mensen met een verslaving dat de mogelijkheden in de maatschappij beperkt worden en er geregeld sprake is van een soort discriminatie. Daarom wordt er vaak wel gesproken over dat stigma meer schade aanbrengt dan de ziekte zelf. Daarom moeten we samen het stigma van verslaving aanpakken en reduceren.

Negatieve invloed stigma van verslaving

Het stigma van verslaving verminderen

Hoewel het stigma over verslaving bij veel mensen erg diep zit, is het mogelijk om dit toch aan te pakken. Want er zijn enkele succesvolle strategieën bepaald die het stigma over verslaving kunnen verminderen. Hierbij kan er gedacht worden aan:

  • Voorlichting: het geven van een voorlichting heeft een positief effect. Dit kan door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, film- en discussiebijeenkomsten.
  • Het gesprek aangaan: praten over de verslaving, de gevolgen van de gezondheid en mogelijke vormen van herstel helpen om de beeldvorming van verslaving te beïnvloeden. Vooral wanneer een ervaringsdeskundige wordt ingezet, dan wordt het negatieve beeld teruggedrongen.
  • Publieksvoorlichting: door bijvoorbeeld met inzet van het massamedia het grote publiek te zoeken en voorlichting te bieden kan het stigma rond verslaving ook worden teruggedrongen. Vooral omdat een groot publiek bereikt kan worden via social media/massamedia.

De ervaringsdeskundige van Herstellen van Verslaving helpt jou graag!

Heb jij een verslaving? Of ken jij iemand die een verslaving heeft? Dan lijkt de weg naar herstel onmogelijk, maar dat is niet het geval! Herstellen van Verslaving helpt jou graag bij het herstel, dankzij goede herstelbegeleiding is een leven zonder verslaving ook voor jou mogelijk! Onze ervaringsdeskundige weet precies hoe jij je voelt en kan je daardoor beter helpen om de juiste stappen te zetten. Lijkt er voor jou geen uitweg meer te zijn? Of wil jij graag in gesprek voor een geliefde van jou? Neem dan contact met ons op en wij bespreken graag de mogelijkheden. Wilt een naaste de hulp niet accepteren? Dan kunnen wij ook een interventie plannen en op deze manier de verslaafde in beweging te laten komen en de geboden hulp te accepteren. Samen werken wij aan de weg naar herstel. Ook zorgen wij voor een goede nazorg, zodat de kans op terugval zo klein mogelijk wordt.